Miki van Zwanenberg

Blue Mountains

Blue Mountains

1998
40 x 40cm