Miki van Zwanenberg

Blue Mountains

Blue Mountains

100cm x 100cm
oil on canvas